________ARCHITEKTONICKÁ, PROJEKTOVÁ, INŽENÝRSKÁ A KONZULTAČNÍ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ

Zabezpečení komplexní architektonické a projektové přípravy staveb od studie až po realizaci, včetně inženýrské činnosti. Konzultační činnost při přípravě staveb a konzultační činnost a provádění dozorů při realizaci staveb.

Našimi hlavními specializacemi jsou dopravní stavby a městské inženýrství, od účelových komunikací přes všechny typy místních komunikací, včetně technického vybavení, infrastruktury měst, obcí a jiných území, až po silniční a dálniční stavby, kolejové stavby, a dále pozemní stavby, jejich rekonstrukce, přestavby a novostavby pro bydlení, služby, administrativu, obchod, výrobu, logistiku, atd.


Více


STAVplan-CZ s.r.o.

+420 379 494 484

 info@stavplan.cz
   
           

Ing. Jaroslav Šípek  |  CEO

Dlouholetá praxe v projektově-inženýrské přípravě a dozorování realizace staveb, v řízení pracovního a subdodavatelského kolektivu, vedení zakázek velkého i malého rozsahu a poskytování odborných služeb vlastníkům, správcům a investorům staveb.


Autorizovaný inženýr v oborech dopravní stavby a městské inženýrství na základě osvědčení o autorizaci vydaných ČKAIT dle zákona č. 360/1992 Sb.

Auditor bezpečnosti pozemních komunikací na základě povolení vydaného Ministerstvem dopravy ČR dle zákona č. 13/1997 Sb.

Odborně způsobilá osoba k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb.


Členství v organizacích:
  •   ČKAIT - Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
  •   ČSSI - Český svaz stavebních inženýrů
  •   ČSS - Česká silniční společnost
  •   RHK PK - Regionální hospodářská komora Plzeňského kraje
  •   HK ČR - Hospodářská komora ČR, Sekce pro stavebnictvíOsobní reference